II Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej

Temat: Oddziały Psychiatrii Sądowej w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy

Spała, 01-02.03.2013

Program konferencji do pobrania

Tematyka

Celem konferencji jest:

  1. 1.Zebranie materiałów do historii oddziałów psychiatrii sądowej w Polsce, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTPS a następnie ukażą się w publikacji pt.: Psychiatria sądowa w Polsce.
  2. 2.Opiniowanie w sprawach dotyczących błędów leczenia psychiatrycznego.
  3. 3.Opiniowanie w sprawach dotyczących samobójstw popełnionych przez chorych psychicznie.
  4. 4.Założenia i efektywność dialektycznej terapii behawioralnej (Dialectical Behaviour Therapy – DBT).
  5. 5.Historia i dokonania oddziału psychiatrii sądowej szpitala im. Babińskiego w Krakowie.
  6. 6.Kazuistyka.

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 30.01.2013. Warunkiem przyjęcia referatu jest przesłanie streszczenia drogą mailową i pozytywna ocena Rady Naukowej konferencji.

Pobierz kartę zgłoszenia

Miejsce

Centralny Ośrodek Sportu

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6

97-215 Inowłódz

www.spala.cos.pl

 

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

 

300zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)

Informujemy, iż składka roczna wynosi 70zł i należy ją uiścić na konto PTPS

 

400zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

 

Zgłoszenia na konferencję (kartę uczestnictwa) można przesłać:

  1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl„> ptps@ptps.com.pl
  2. Faxem na numer (091)8865884
  3. Pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

ul. Żołnierska 55

71-210 Szczecin

 

Noclegi

Zakwaterowanie w ośrodku

  • Cena za jedną osobę to 230zł

 

W cenę pokoju wliczone jest pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolacja

 

 

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 20.02.2013

Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 500zł dla wszystkich.

 

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe

BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Tytułem: Konferencja Spała, nazwisko uczestnika

 

Kontakt

Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894

Adela Sobina Tel. 506 728 740

Pobierz kartę zgłoszenia