Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych oraz odpowiedź PTPS

Uwagi Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej do projektów rozporządzeń
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii
w postępowaniu karnym i cywilnym

 

PTPS z zadowoleniem przyjmuje podjęcie po wielu latach, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prac nad statusem biegłego w Polsce. Spowodowanie tego typu działań było zgodne z celami i wnioskami I Kongresu Nauk Sądowych, którego byliśmy inicjatorem i głównym organizatorem.

Dokumenty do pobrania:

Uwagi Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej (wesja pełna)

Projekt I rozporządzenia  MS w sprawie stawek dla biegłych

Projekt II rozporządzenia  MS w sprawie stawek dla biegłych