Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające

Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające Gierowski PaprzyckiPolskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej informuje, że w serii Monografie Prawnicze wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka autorów: prof. Józef K. Gierowski i prof. Lech Paprzycki pt.: Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające licząca 454 strony.
Książka jest pozycją polecaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej i Polskie Towarzystwo Psychologiczne co wpisano na odwrocie strony tytułowej. Recenzentem książki był prof. n. dr hab. Janusz P. Heitzman.
Autorzy i recenzent są członkami Rady Naukowej PTPS. Zachęcamy do lektury tej książki, która jest unikatową pozycją bibliograficzną z zakresu prawa i psychiatrii sądowej.

Jerzy Pobocha, Bartosz Łoza