Komunikat w sprawie składki PTPS

W dniu 29.06.2013 w trakcie 44. Zjazdu Psychiatrów Polskich odbyło się zebranie członków PTPS, gdzie przedstawiono kierunki działań PTPS, program oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok, które wykazało deficyt w wysokości 22.419,78.
Zebrani podjęli uchwałę o zwiększeniu składki rocznej do 100zł i zwrócili się z apelem do członków PTPS o pilne dokonanie wpłaty tej sumy na konto towarzystwa o numerze 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Osoby, które wpłaciły składkę w wysokości 70zł za rok 2013 winny dopłacić 30zł.

Zebranie prowadzili: Bartosz Łoza i Jerzy Pobocha