Projekt założeń do projektu ustawy o biegłych sądowych

Bardzo proszę o zapoznanie się z projektem oraz jego uwagami na stronie

https://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/68660/katalog/68662