XI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 05-06.09.2014, Stralsund

Temat: Psychiatria sądowa – wspólne cechy i różnice w opiniodawstwie w sprawach karnych i cywilnych
Międzynarodowe sympozjum w Stralsundzie,05.-06.09.2014
20.  Sympozjum hanzeatyckie
XI. Polsko-Niemiecka Konferencja
15 lat Instytutu Psychiatrii Sądowej Mecklenburg – Vorpommern e. V.

„Forensische Psychiatrie – Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der zivil- und strafrechtlichen Begutachtung“
Psychiatria sądowa – wspólne cechy i różnice w opiniodawstwie w sprawach karnych i cywilnych

Pliki do pobrania:

1. Program konferencji, koszty i informacje kontaktowe (PDF)

2. Karta zgłoszenia (PDF)

3. Ważne: Informacje dla uczestników z Polski (PDF)