Uregulowania statusu biegłych sądowych z 18.04.2014

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o biegłych sądowych. Szczegóły w załączniku.

Uregulowania statusu biegłych sądowych 18.03.2014