II Kongres Nauk Sądowych, 20.06.2015

Tematyka kongresu:

1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.

Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

MIEJSCE KONGRESU:
Auditorium Maximum
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
DATA KONGRESU: 20 czerwca 2015r. (sobota)
GODZINY OBRAD: 10-18:00
www.2kns.pl
Cele kongresu:

  • dalsza integracja biegłych i rzeczoznawców,
  • poprawa statusu biegłego,
  • optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.
  • szeroka informacja w mediach.

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

Ustawa o biegłych sądowych.

Status biegłego w Polsce, w porównaniu do innych krajów.

Obrady w sekcjach: godzina 15:00 -18:00, aula B, C i D
1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia
2. nauki techniczne i rolnicze
3. rzeczoznawcy

Karta zgłoszenia prosimy przesłać:

  • najlepiej mailem: biuro@2kns.pl
  • Fax: 91 881 21 34, lub
  • Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny II KNS, ul. Juranda 1, 71-156 Szczecin

Opłata konferencyjna wynosi 250zł do dnia: 20.05.2015.
Po tym terminie opłata wynosi 350zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania II KNS, wynajem sal itp.
Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745
Polskie Towarzystwo Psychiatrii SądowejUl. Juranda 1, 71-156 SzczecinTytuł przelewu: II KNS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II KNS
dr med. Jerzy Pobocha

Przewodniczący Rady Naukowej II KNS
prof. Tadeusz Tomaszewski