IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej,13-14.03.2015, Spała

Prognoza w psychiatrii sądowej.

Samobójstwo na terenie szpitala psychiatrycznego.

Psychofarmakologia sądowa.

Spała, 13-14.03.2015

Tematyka

Rokowanie przebiegu choroby jest powszechnie stosowane w medycynie klinicznej i w rentowym i odszkodowawczym orzecznictwie lekarskim. Prognoza jest jednym z najtrudniejszych zadań psychiatrii sądowej. Wymaga stosowania odpowiednich narzędzi badawczych (skal), jak i stałego monitorowania trafności prognoz.

W języku polskim nie wydano dotąd żadnej monografii na ten temat natomiast w języku niemieckim ukazała się m.in. praca prof. Norberta Nedopila – honorowego członka Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej pt.: Prognosen in der Forensischen Psychiatrie – Ein Handbuch für die Praxis, 3 wydanie, 2006, 333 strony.

Samobójstwa na terenie szpitali psychiatrycznych statystycznie zdarzają się w proporcji jedno na 2200-2500 przyjęć. W opiniowaniu odpowiedzialności karnej pracowników szpitali uwzględnia się „czynnik ludzki”, możliwości kadrowe, lokalowe i techniczne. Z tych powodów tego typu zdarzeń nie daje się uniknąć. Wymaga to wnikliwego i rozważnego opiniowania.

Psychofarmakologia sądowa – analizuje przypadki leczenia farmakologicznego, które kończą się w sądzie: karnym, cywilnym i/lub lekarskim. Uniknięcia błędów w psychofarmakologii wymaga przestrzegania zasady monitorowania: skuteczności i tolerancji bez tendencji osiągnięcia „poprawy za wszelką cenę”. Przedstawione zostaną przypadki takich diagnoz i kuracji, które znalazły swój finał w postępowaniu sądowym.

Na konferencji przedstawiony zostanie aktualny stan tworzonego podręcznika psychiatrii sądowej PTPS.

Planujemy również przedstawienie historii kilku oddziałów psychiatrii sądowej, które do tej pory nie prezentowały swoich dziejów.

Informujemy, że na terenie istnieje baza rehabilitacyjna dająca możliwości stosowania również fizykoterapii. Dlatego można połączyć przyjazd do Centrum z wcześniejszym kilkudniowym urlopem dla poprawy swoich problemów np. w zakresie narządu ruchu.

Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 15.02.2015

Miejsce

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215 Inowłódz

www.spala.cos.pl

Organizator

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

350zł dla członków PTPS (którzy regularnie opłacają składki członkowskie)

Informujemy, iż składka roczna wynosi 100zł i należy ją uiścić na konto PTPS

450zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenia na konferencję (kartę uczestnictwa) można przesłać:

  1. Mailem na adres ptps@ptps.com.pl
  2. Faxem na numer (091)8812134
  3. Pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

Noclegi

Zakwaterowanie w ośrodku:

  • Cena za jedną osobę to 260,00zł (doba)

W cenę pokoju wliczone jest całodzienne wyżywienie, nocleg i pływalnia.

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 01.03.2015

Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 550zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe

BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821

Tytułem: Konferencja Spała, nazwisko uczestnika

Kontakt

Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740

Do pobrania:

Karta uczestnictwa, Spała 2015
Program konferencji