Zmarł dr hab. n. med. Marcin Olajossy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2020 roku, w Lublinie,  zmarł dr hab. n. med. Marcin Olajossy.

Urodził się w 1946 roku w Myślenicach. W 1969 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w  Lublinie i rozpoczął pracę zawodową jako asystent w Klinice Psychiatrii w Lublinie, kierowanej wówczas przez prof. Mieczysława Kaczyńskiego. W 1978 roku obronił pracę doktorską, a w 2010 roku została przyjęta Jego rozprawa habilitacyjna z zakresu biochemii mózgu.

Przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii, wykładowcy w UMCS i KUL. Od 2010 roku był przewodniczącym Senackiej Komisji Bioetycznej działającej przy Uniwersytecie Medycznym w  Lublinie. Przez wiele lat także przewodniczył pracom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Oddział Lubelski, działał w samorządzie lekarskim.

W latach 2014 – 2019 był kierownikiem II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie, mającej  w swojej strukturze Oddział Sądowo – Psychiatryczny o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia,  współorganizował Lubelskie Spotkania Naukowe, był z-cą redaktora naczelnego czasopisma   Current problems of psychiatry.

W naszej pamięci pozostanie jako oddany pacjentom lekarz, człowiek o wysokiej kulturze osobistej, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy.