Zmarł prof. Tadeusz Widła

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz Widła profesor zwyczajny nauk prawnych kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, specjalizujący się w badaniach pisma ręcznego, statusu prawnego i finansowego biegłych.

Profesor T. Widła był członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, referentem na wielu konferencjach z psychiatrii sądowej oraz czterech Kongresach Nauk Sądowych. Profesor T. Widła był jednym z nielicznych kryminalistyków w Polsce i na świecie, który rozumiał i realizował współpracę z biegłymi psychiatrami. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej poniosło dotkliwą stratę. Rodzinie profesora składamy szczere wyrazy współczucia i łączymy się z nimi w bólu.

 

Prezes PTPS

dr n. med. Jerzy Pobocha