Program I Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej

Spała, 20-21.04.2012

Czwartek, 19.04.2012

18:00 – 19:00   Kolacja (dla uczestników nocujących w Hotelu)

Sesja I

Piątek, 20.04.2012

09:00 – 09:30  dr med. Jerzy Pobocha

Rola oddziałów psychiatrii sądowej w weryfikowaniu błędnych diagnoz, wnioski legislacyjne

09:30 – 10:00  dr med. Jerzy Pobocha

Prognoza w psychiatrii sądowej

10:00 – 10:30  dr med. Przemysław Cynkier

Zachowania agresywne osób zaburzonych psychicznie podczas hospitalizacji, a psychiatryczne procedury lecznicze

10:30 – 11:00  mgr Marek Ignaczak

Psychiatria sądowa nieletnich – jak to działa i co nie działa w systemie

11:00 – 11:30  dr n. med. Jan Wilk

Trudności w opiniowaniu sądowo-psychiatryczny żołnierzy

11:30 – 12:00  prof. nzw. Dr hab. med. Janusz Masłowski, dr med. Janusz Szeluga, dr med. P. Pankiewicz

Syndrom pychy D. Owena w opinii sądowo-psychiatrycznej

12:00 – 12:30  przerwa kawowa

12:30 – 13:00  dr med. Anna Moskwa

Błędna diagnoza schizofrenii w praktyce oddziału psychiatrii sądowej

13:00 – 13:30  dr med. Jerzy Pobocha

Genetyczne uwarunkowania psychoz po narkotykach

13:30 – 14:00  lek. med. Aleksandra Schylla-Dubiel, mgr Monika Biedrycka, mgr Zuzanna Bogucka, lek. med. Marzena Wawrzyńczyk

Rehabilitacja psychiatryczno-psychologiczna w warunkach oddziału o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia

14:00 – 15:00  obiad (dla wszystkich uczestników zebrania)

Sesja II

15:00 – 15:30   lek. med. Magdalena Drozdowska-Kosiak, mgr Agata Młynarczyk-Burek

Problem pacjentów chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu w oddziałach psychiatrii sądowej – analiza przypadku

15:30 – 16:00  dr n. med. Ryszard Wardeński

Czternaście lat działalności ROPS-Gostynin – pierwszego w Polsce Ośrodka Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu

16:00 – 16:30  dr Wojciech Grudka, dr n. med. Ryszard Wardeński

Charakterystyka kliniczna pacjentów leczonych w ROPS-Gostynin

16:30 – 17:00  mgr Barbara Ancewicz-Wardeńska

Struktura i zasady działania personelu pielęgniarskiego i sanitariuszy w ROPSGostynin

18:00 – 19:00  Kolacja (dla uczestników nocujących w hotelu)

Sobota, 21.04.2012

09:00 – 9:25    mgr Anna Krekora, dr n. med. Ryszard Wardeński

Rola i miejsce psychologa w działalności terapeutycznej ROPS-Gostynin

9:25 – 09:50    mgr Piotr Osmolak, dr n. med. Ryszard Wardeński

Nowoczesne metody terapii zajęciowej – nieodzowny element codzienności w funkcjonowaniu ROPS-Gostynin

09:50 – 10:15  Paweł Namysław, dr n. med. Ryszard Wardeński

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ROPS-Gostynin

10:15 – 10:40  mgr Agnieszka Kucharska, dr n. med. Ryszard Wardeński

Pracownik socjalny w Ośrodku Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu – doświadczenia ROPS-Gostynin

10:40 – 11:10  dr med. Leszek Ciszewski, lek. med. Jarosław Skrzypczak

Formułowanie i realizacja indywidualnego planu terapii pacjenta

11:10 – 11:40  mgr Bartosz Grzeszkiewicz, mgr Mateusz Kurowski

Terapia zajęciowa w ROPS Starogard Gd. – prezentacja filmowa

11:40 – 12:10  dr med. Ewa Sutuła, dr me. Leszek Ciszewski

Pacjent oskarżony o pięciokrotne zabójstwo – problemy w wykonywaniu środka zabezpieczającego

12:10 – 12:30  Dyskusja

12:30 – 13:30  Obiad (dla wszystkich uczestników zebrania)

 

SPIS REFERENTÓW

 1. Mgr Barbara Ancewicz-Wardeńska, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 2. Mgr Monika Biedrycka, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 3. Mgr Zuzanna Bogucka, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 4. Dr med. Leszek Ciszewski, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 5. Dr med. Przemysław Cynkier, Zakład Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

 6. Lek. med. Magdalena Drozdowska-Kosiak, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 7. Dr Wojciech Grudka, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 8. Mgr Bartosz Grzeszkiewicz, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 9. Mgr Marek Ignaczak, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

 10. Mgr Anna Krekora, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 11. Mgr Agnieszka Kucharska, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 12. Mgr Mateusz Kurowski, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 13. Prof. nzw. Dr hab. med. Janusz Masłowski, Szpital Psychiatryczny w Starogardzie Gdańskim, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

 14. Mgr Agata Młynarczyk-Burek, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 15. Dr med. Anna Moskwa, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala w Gorzowie Wlkp.

 16. Paweł Namysław, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 17. Mgr Piotr Osmolak, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 18. Dr n. med. Piotr Pankiewicz, Katedra i Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 19. Dr med. Jerzy Pobocha, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

 20. Lek. med. Aleksandra Schylla-Dubiel, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 21. Lek. med. Jarosław Skrzypczak, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 22. Dr med. Ewa Sutuła, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 23. Dr med. Janusz Szeluga, Centrum Psychoterapii i Psychiatrii w Gdyni

 24. Dr n. med. Ryszard Wardeński, Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

 25. Lek. med. Marzena Wawrzyńczyk, SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku

 26. Dr n. med. Jan Wilk, Klinika Psychiatryczna Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy