Film z drugiego dnia X Polsko-Niemieckiej Konferencji z Psychiatrii Sądowej w Toruniu

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu drugiego dnia konferencji, na którym zobaczyć można przede wszystkim wystąpienie prof. Nedopila.

https:/_ptpswp/www.youtube.com/watch?v=g4NFWKkl01Q