Aktualności

II Kongres Nauk Sądowych

KOMUNIKAT NR 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące     II Kongres Nauk Sądowych.

Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.

2.       Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Więcej…
 

IV Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej,13-14.03.2015, Spała

Temat: Prognoza w psychiatrii sądowej.

 Samobójstwo na terenie szpitala psychiatrycznego.

 Psychofarmakologia sądowa.

 

Więcej…
 

Uregulowania statusu biegłych sądowych z 18.04.2014

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o biegłych sądowych. Szczegóły w załączniku w dziale
Pliki do pobrania.

 


Kilka słów o Polskim Towarzystwie Psychiatrii Sądowej

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem psychiatrów, psychologów i prawników powołanym w celu podjęcia działań na rzecz rozwoju psychiatrii sądowej, rozpowszechniania wiedzy związanej z tą dziedziną, integracji i wymiany doświadczeń ekspertów. Cele te PTPS realizuje poprzez organizacje: konferencji, szkoleń, wystąpień do władzcentralnych w istotnych sprawach psychiatrii sądowej – podniesienie statusu biegłego psychiatry i psychologa w Polsce. PTPS powołuje oddziały terenowe, które obejmują teren sądu apelacyjnego.

Zapraszamy do współpracy !

 

Kontakt

dr med. Jerzy Pobocha

nr tel. 605 053 894

Adela Sobina

nr tel. 506 728 740

Galeria

Wiecej zdjeć >>